Bağımsız Denetim

Bakış Bağımsız Denetim, 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Kurumu’ndan, 2007 yılında da; Hazine Müsteşarlığı’ndan bağımsız denetim yetkisini almıştır. Alınan yetkiler çerçevesinde aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

1.Sermaye Piyasası Kurulu Adına Yapılan Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetimin temeli, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına)uygunluğu ve doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek bağımsız denetim raporuna bağlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu adına yapılan bağımsız denetim çalışmaları ve raporlamaları uluslararası Bağımsız Denetim Standartlarıyla büyük ölçüde uyumlu olarak hazırlanmış olan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Uluslararası firmalara özel amaçlı bağımsız denetim çalışması yapılmakta ve uluslararası standartlara uygun bağımsız denetim raporu hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra SPK adına her türlü bağımsız denetim çalışması yapılması ve değerlendirilerek rapora bağlanması hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

2.   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Adına Yapılan Bağımsız Denetim           

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 03.10.2003 tarihinde yayınlanan,Enerji piyasasında Faaliyet Gösteren ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğe bağlı olarak yayınlamış olan tebliğler çerçevesinde, enerji piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişiler, sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yetki belgesi sahibi resmi ve özel şirketlerinin faaliyetlerinin, uygulamalarının,işlem,hesap ve mali tablolarının;genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri,Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile mali raporlamaya ilişkin düzenlemeler ve bu kişilerin sahip olduğu lisans, sertifika ve yetki belgelerinin ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümlere uygunluğunun incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarının değerlendirilerek rapora bağlanması hizmetleri tarafımızdan yapılmaktadır.

3. T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Adına Yapılan Bağımsız Denetim Hizmetleri

Hazine Müsteşarlığı Kurumu tarafından 08.09.2003 tarihinde yayınlanan Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğe bağlı olarak yayınlanmış olan tebliğiler çerçevesinde Türkiye’de kurulmuş Sigorta ve Reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş Sigorta ve Reasürans şirketlerinin Türkiye ‘deki şubeleri tarafından sigortacılık mevzuatı dahilinde yayımlanacak mali tabloların denetimi yapılmaktadır.

Anasayfa Şeffaflık Raporu Yayınlarımız Çözüm Ortakları Pratik Bilgiler Faydalı Linkler Gizlilik Politikamız Kariyer İletişim
Bakış YMM Facebook Sayfası